הרייני מוחל וסולח


מאז שאני זוכרת את עצמי
בדקות אחרונות שלפני השינה,
כשראשי נח על כרית רכה
נשימתי נעשית קלה ודקיקה,
עיניי נעצמות ברכות אל תוך עצמן
חלומות ממתינים בסבלנות לתורם...

בדקות בודדות אלה, שבין גלי תודעה אחת לשנייה
שפתיי ממלמלות בעדינות, 'קריאת שמע'... תפילה.

רגעים של מדיטציה ממוקדת, מילים, חיבור, בהירות 
מחליקה את נשימתי אל גלי-האלפא, באהבה, בזהירות.

עם כל מילה אני נרגעת, משילה מעלי את שארית היום
מנקה את הלב, את המחשבות, מפנה מרחב לזמן חלום, 
שולחת את עצמי אל הלא נודע 
בתחושת מבורכות גדולה... בהודיה.

הטקסט שלפניכם הוא שפותח את הקריאה, את התפילה
בעיניי הוא המהות, ובו נמצא הניקיון, תמצית הכוונה.

מזמינה אתכם לעצור לרגע, לקרוא, לנשום כל מילה
ולשאול את עצמכם:
איך היה יכול להיראות עולם
בו כל אחד ואחד מאיתנו, כל אדם
היה סולח ומוחל כל יום מחדש – לעצמו ולכולם
מנקה מחשבות רעות
מסיר קנאה, האשמה והנחות
נפטר ממשקל מייסר, מקליל את הגוף
יוצא למנוחת החומר ונותן לנשמה... לעוף!

חתימה טובה חברים יקרים לי
שנשכיל להיות השנה טובים וסולחים האחד לשני... קצת יותר.

ולמי שאינו מכיר את התפילה...
"הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי 
או שחטא כנגדי. 
בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי, 
בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג בין במזיד, 
בין בדיבור בין במעשה...       
ולא ייענש שום אדם מסיבתי!"


מיומנה של 'ציפור כחולה' סולחת, מוחלת וצונחת לשינה