מה שלומך?


מתי לאחרונה 
מישהו שאל אתכם 
"איך אתם מרגישים, מה שלומכם?"

לא סתם 
באמת
ממקום של אכפתיות עמוקה
במקום של הקשבה נקיה, טהורה.

מתי לאחרונה 
מישהו שאל אתכם 
"איך אתם מרגישים, מה שלומכם?"

מבלי שהיה עסוק בעצמו
מבלי שתרם סיפורים משלו
היה מרוכז רק בכם
כאילו אתם לרגע, כל עולמו.

מתי לאחרונה 
מישהו שאל אתכם 
"איך אתם מרגישים, מה שלומכם?"
הביט לכם בעיניים, ברכות
התעניין בשלומכם בזהירות
חייך 
אהב.

אם יש משהו שחשוב בימים אלה
של מותשות ועייפות
של ניסיון עיקש למצוא דרך
לצאת מהטירוף שעברנו, בשפיות
הוא...
להתעניין באחר... באמת! 
לגלות אכפתיות... אקטיבית!
להפגין אמפטיה... נטולת שיפוט!
לחבק, לחייך ברוך, להקשיב בחמלה, בעדינות!
_____________________
ומדיבורים לעשייה:
1. הכינו רשימה של כל מי שחשוב לכם - קרובים ורחוקים.
2. בכל יום דיגמו שניים-שלושה - אליהם אתם פונים.
3. הרימו טלפון, אל תתעצלו, שאלו בכוונה מלאה -
        - "אך את מרגישה, מה שלומך?"
        - "איך אתה מרגיש? מה שלומך?"
4. הקשיבו, שימו את עצמכם בצד לחלוטין - 
        זה הזמן של אלו, אליהם אתם מתקשרים.
_____________________
וסוד קטן ממני אליכם
אני יודעת! ומבטיחה לכם 
שמי שיצא מאושר מכל הסיפור הזה 
זה...
דווקא אתם!
כי מסתבר - לפי כל המחקרים, האסכולות והאמונות
ש"נתינה" היא מקדם האושר מספר 1
בכל התרבויות והשפות.


שרק תהיו מאושרים.

מיומנה של "ציפור כחולה" מתעניינת בשלומך